Alviks Samfällighet

Alviks Samfällighets Förening

 

Tomtkarta över området Alvik.

Historia

Vid Öreälvens mynning ligger Alvik med småbåtshamn och stugområdet med byggnader från flottnings epoken.
Flottningen pågick här under tiden 1895-1977 då de sista timmerstockarna flottades i älven.
Här låg skiljestället, bostadsbaracker, smedjan och förvaltarbostaden. Idag är det enskilda fastighetsägare som bor och förvaltar de hus som minner om skiljestället i Öreälven.
Öreälven  för med sig stora mängder sediment under vårfloden vilket gör att området kring Alvik troligen är det snabbast växande landområdet i kommunen. Älven är ganska grund och man kan på många ställen se sandbankar sticka upp. Du kan läsa mer om örefjärden och dess framtida planer via denna länk. http://korta.nu/orefjardensskotselplan 
 I mynningsområdet är det gott om sandstränder, två uppskattade sandbadstränder är Skramla och Örsten.
Skramla
Örsten
Sjökort över Örefjärden
http://kartor.eniro.se/m/n8Oag
http://www.nordmaling.se/default.aspx?di=3737
Här kan du läsa mer om Öreälvsleden :

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)